Luftvärmepump & luftkonditionering Stallarholmen – installation & service

Installation & service - vi åker till Stallarholmen

Installation av luftvärmepump

Har du köpt en luftvärmepump hos oss på Kyl & Värmepumpsteknik ingår alltid installation. Kompetenta och certifierade installatörer är en självklarhet, eftersom det är väldigt viktigt att värmepumpen installeras på rätt sätt. På så vis får du även ut maximal effekt och slipper problem och onödigt slitage.

Markstativ eller fyra fjäderdämpare ingår ALLTID i samtliga av våra installationer

Material för luftvärmepump

Material som ingår i en standardinstallation:

  • Stickkontakt för igångsättning
  • Täckkanal 5 meter per enhet
  • Väggkonsol till utomhusdel
  • Rörlängd 5 meter per enhet
  • Begär offert för längre 5 meter rörlängd
Luftvärmepump Malmköping – installation & service

Service av luftvärmepump & luftkonditionering

Kom ihåg att göra service på din värmepump!

För att bibehålla en stadig energibesparing krävs det att man servar sin luftvärmepump. Regelbunden service ger pumpen ett längre liv. Utedelen av pumpen är exponerad för olika typer av smuts som kan leta sig in och göra så att kapaciteten drabbas negativt.

Damm och partiklar i inomhusluften fångas upp och fastnar i luftvärmepumpens filter, vilket innebär att dessa måste rengöras med jämna mellanrum – ibland även helt bytas ut. Det filtren inte fångar upp hamnar i fläkten och innerdelens kondensor. Där bildas bakterier, mikroorganismer och mögel som sedan sprids i luften.

När vi kontrollerar och servar din värmepump ingår:

  • Rengöring av ytterdel
  • Rengöring med ångtvätt & desinficeringsmedel
  • Kontroll av temperatur för och efter översyn
  • Rengöring av filter

Kontakta mig för mer information och tidsbokning!

Boka service för luftvärmepump