Luftvärmepump Mariefred & Åkers Styckebruk – installation och service

Installation av luftvärmepump

Vi levererar alltid din luftvärmepump med en installation. För att vi ska kunna garantera att värmepumpen installeras korrekt, har vi alltid kompetenta installatörer med rätt certifikat som utför våra installationer. På detta sätt kan vi även garantera att du både slipper onödigt slitage och undviker problem, samt att pumpen kan leverera maximal effekt.

Självklart ingår markstativ eller fjäderdämpare i samtliga installationer vi utför.

Material

Följande ingår i en standardinstallation:
  • Väggkonsol till utomhusdel
  • Stickkontakt för igångsättning
  • Rörlängd 5 meter per enhet
  • Täckkanal 5 meter per enhet
  • Begär offert för längre 5 meter rörlängd

 

Service

Vi utför service i Mariefred & Åkers Styckebruk

För längre hållbarhet och stadig energibesparing bör man låta serva sin luftvärmepump. Smuts kan leta sig in i utedelen och kan ställa till med mycket problem – på sikt kan det leda till att värmepumpen inte uppfyller sin fulla potential.

 Innerdelen må slippa bli utsatt för väder och vind, men den drabbas ändå av damm och partiklar som fångas upp från luften inomhus och fastnar i luftvärmepumpens filter. Saker som fastnar i innerdelens fläkt och kondensor orsakar mögel, bakterier och ohälsosamma mikroorganismer som sedan sprids i luften. Regelbunden rengöring eller byte av filter förebygger dessa problem.

När vi servar din värmepump ingår:

  • Rengöring av filter
  • Rengöring av ytterdel
  • Rengöring med ångtvätt & desinficeringsmedel
  • Kontroll av temperatur för och efter översyn

Kontakta mig för mer information och tidsbokning! Vi välkomnar dig som bor i Mariefred & Åkers Styckebruk. 

Boka service för din luftvärmepump!