Luftvärmepump Torshälla – installation & service

Installera

Vi installerar luftvärmepumpen i Torshälla

Våra certifierade och skickliga installatörer ser till att din värmepump uppfyller förväntad funktion – alltid vid köp hos oss. En korrekt installation innebär mindre slitage och en luftvärmepump som håller det den lovar. Vi är ofta i Torshälla där vi både installerar nya luftvärmepumpar och utför service. Välkommen att kontakta oss! 

 

Material

  • Väggkonsol till utomhusdel
  • Stickkontakt för igångsättning
  • Rörlängd 5 meter per enhet
  • Täckkanal 5 meter per enhet
  • Markstativ eller fjäderdämpare
 

*Begär offert för längre än 5 meter rörlängd.

Service

Vi servar din värmepump i Torshälla

Kontinuerlig service av din värmepump ser till att den håller sig i fullt disponibelt skick över längsta möjliga tid. Eftersom luften innehåller mängder av mikroskopiska partiklar så finns det mycket som kan ställa till det för en värmepump vars funktion kräver luftintag.

En servad värmepump är en bra värmepump

Pumpen kan bli utsatt för olika typer av luftburna partiklar såväl utifrån som inifrån så det är viktigt att då och då se över dess inrede. Vid service ser vi till att avlägsna damm och andra restprodukter från filtret och rengör fläkt och kondensor. En sällan servad luftvärmepump kan dels innehålla mögel och andra mikroorganismer som kan vara skadliga att andas in, dels innehålla damm som hindrar pumpen från att leva ut sin fulla funktion.

Vad vi gör vid service av din värmepump:

  • Rengör ytterdel
  • Rengör med ångtvätt & desinficeringsmedel
  • Kontrollerar temperatur före och efter översyn
  • Rengör filter
Luftvärmepump Torshälla – installation & service