Varför ska du göra service på din värmepump?

Det finns många anledningar till att man bör serva sin värmepump hos Kyl- & värmepumpsteknink i Mälardalen. Genom att serva luftvärmepumpen håller den mycket längre och det ger både ekonomiska och bekväma fördelar.
Att serva din värmepump hos oss minskar risken för att behöva bekosta dyra reparationer på den. Du ger även värmepumpen en chans till fortsatt bra energibesparing. En värmepump som inte har blivit servad har inom några år tappat 30% av sin effektiv förmåga. Därför ser vi till att när vi gör en service på din värmepump, tar vi bort allt som kan leda till onödiga energiförbrukning.

När vi servar din värmepump ser vi till att få bort allt smuts som kan skada din värmepump i både inne- och utedel. Att smuts letar sig in kan leda till stora problem, bland annat att den inte håller samma kapacitet som den annars gör. Det kan även hända att smuts letar sig in i innedelen om en kontinuerlig service utförs. Om smuts letar sig in i innedelen där det finns damm ökar det en risk för att bakterier, mögel och andra microorganismer som är farliga för hälsan sprider sig i luften.

Ibland kan även olyckan vara framme, som exempelvis en brand i värmepumpen. Har du inte skött värmepumpen som den ska, genom en service av oss är det svårt att få ersättning från försäkringen.

En sista påminnelse vi vill ge till er är att alla maskiner kräver ett visst underhåll. Underhållet kan man göra smidigt och enkelt själv, men för att maskinen ska få den bästa kapaciteten som möjligt är det rekommenderat att utföra en full service kontinuerligt.